OZE

Spółka jest właścicielem nieruchomości położonej w miejscowości Krośniewice (woj. łódzkie, powiat kutnowski, obręb ewidencyjny: 1, KROŚNIEWICE), składającej się z działek nr: 874/3, 874/4, 874/7, 874/8, o łącznej powierzchni 1,7782 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem KW: LD1Y/00032976/8.