Reprezentacja

Spółkę reprezentuje jedyny komplementariusz, tj. spółka pod firmą: BIOENERGIA PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000338404, kapitał zakładowy 200 100,00 zł, NIP: 712-317-91-70, REGON: 060518598.